Onderwijsassistent / Pedagogisch medewerker kinderopvang

Wat houdt OA/PW in?

Als onderwijsassistent help je een leerkracht (bijvoorbeeld op een basisschool, in het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of mbo) op alle mogelijke manieren bij het onderwijs. Je assisteert de leerkracht en bekijkt hoe de klas zo goed mogelijk kan functioneren. Je begeleidt en ondersteunt kleine groepjes of individuele leerlingen bij bijvoorbeeld rekenen, taal en expressievakken als muziek, handvaardigheid, tekenen en dramatische vorming. Ook ondersteun je bij buitenschoolse activiteiten en bij administratieve werkzaamheden. Naast de onderwijsinhoudelijke taken kun je ook zorgtaken krijgen, zoals het verlenen van (eerste) hulp bij ongelukken.

Als pedagogisch medewerker creëer je een veilige, vertrouwde omgeving voor kinderen waarbinnen je interactievaardigheden (vaardigheden voor omgang met kinderen) toepast. Je zorgt voor een balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds. Om de taal-/denkontwikkeling van de kinderen te stimuleren, maak je voortdurend gebruik van taal. Het werk dat je doet is vooral uitvoerend.

Uitleg Mbo op proef dagen:

Bij dit project ga jij op onderzoek uit en maak je kennis met het beroep en lessen op het mbo. Bij ROC TOP ontdek je waar je tijdens een studie PW of OA mee te maken krijgt en volg je een aantal projectlessen.  Hiernaast zal je één dag meelopen in de praktijk. Je maakt kennis met het beroep door langs te gaan bij een bedrijf of instelling. Tot slot ga je een presentatie geven op je eigen school aan je klasgenoten over wat je de afgelopen week hebt geleerd.  

Na deze projectweek weet je precies wat je kunt verwachten als jij voor de studie PW of OA kiest.

Overzicht programma

Dag 1
Ochtend
Kennismaking en introductie Speeddate met Mbo- studenten
Middag
Theorie over de ontwikkelingsgebieden en werkvormen Reflectie en afronden dag 1
Dag 2
Ochtend
Ontwikkelingsactiviteit bedenken en bespreken met elkaar Voorbereiden op praktijkbezoek
Middag
Meelopen in de lessen Observatie en ervaring nabespreken Reflectie en afronden dag 2
Dag 3
Ochtend
Bezoek aan de praktijk
Middag
Uitleg van de presentatie Reflectie en afronden dag 3 en project
Dag 4
Ochtend
Presentatie op je eigen school
Dag 5
Hele dag
-